Completa os seguintes fragmentos (extraídos do libro de texto de 4º da editorial Consorcio) cos termos necesarios

- O é un tipo de poesía crítica, no que o que importa é a mensaxe, a comunicación clara por riba de todo.
- , con libros publicados antes da guerra ( e Corazón ao vento), ofrece agora Cómaros verdes
- Algúns dos poetas da xeración dos 50 publican na colección "", creada pola editorial Galaxia nos anos 50.
- Con pólvora e magnolias é o texto emblemático de .
- Un dos poetas máis sinalados da xeración de 1936 é .
- O primeiro libro de Manuel María é .
- Quizais o libro máis recoñecido de sexa Longa noite de pedra.
- Algún poeta como , aínda sendo dunha xeración anterior, publica a súa obra na posguerra, en concreto no ano 1959 o libro Sombra do aire na herba.
- Herba aquí e acolá, de , constitúe un elo cos novos poetas e inflúe na renovación na nosa lírica nos anos oitenta.
- Un dos trazos estilísticos característicos da poesía de Uxío Novoneyra é o que se coñece como : evocación de distintas sensacións a través de medios auditivos.