Debes relacionar as seguintes características cos contos ou coas lendas.© Belén