Saltar navegación

Toponimia e poboación

Toponimia e poboación: inclúe  aqueles topónimos que  gardan  relación coa acción e a cultura humana sobre a paisaxe natural e as transformacións que isto provoca. Falaremos pois de HAXIOTOPÓNIMOS, ANTROTOPÓNIMOS, ECOTOPÓNIMOS, ODOTOPÓNIMOS E AGROTOPÓNIMOS.

Mira esta presentación

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0