Saltar navegación

Toponimia e lingua

 

Neste apartado Toponimia e lingua do noso traballo, trataremos aqueles aspectos da toponimia que teñen que ver coa súa formación. Non nos interesa tanto, xa que logo, a súa procedencia ou significado, como os aspectos formais: que tipo de palabra son, que morfemas entran na súa formación, se se trata de palabras simples, derivadas, ou compostas...

Nun segundo momento, ocuparémonos de observar a deturpación ou alteración toponímica, que pode ter diversas causas. Tamén botaremos unha ollada á toponimia noutras linguas para comparala coa nosa.

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0