Saltar navegación

Santiago e Vila (García)

 

Se hai un haxiotopónimo moi coñecido, este sen dúbida é Santiago de Compostela, nome da capital de Galicia. Ata alí chega o Camiño de Santiago, vía de peregrinación que se abriu na Idade Media e pola que entraron múltiples influencias culturais europeas ata Galicia. 

ACTIVIDADE

Fai unha pequena investigación para averiguar de onde procede o termo "Santiago" e que outros nomes derivan do mesmo étimo latino.

.

.

Cando definimos os antrotopónimos dixemos que en ocasións os topónimos gardaban relación ou tiñan a súa orixe nos apelidos dalgunha persoa. Sen dúbida un dos exemplos máis coñecidos é o de Vilagarcía de Arousa. Mira cal é a historia deste topónimo e quen era este tal  García.

ACTIVIDADE

Despois de ver o vídeo ó que nos leva o enlace anterior, explica polo miúdo a orixe dos topónimos que inclúen o termo "vila".

 

 

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0