Saltar navegación

Para comezar

En primeiro lugar, debes ter en conta os contidos que se traballarán ó longo desta unidade didáctica (columna da esquerda) e ler a información necesaria para elaborar un esquema coa información básica sobre a clasificación dos topónimos. O esquema deberá realizarse seguindo esta estrutura:  ESTRUTURA DO ESQUEMA

Unha vez feito, deberás transformalo nun esquema de números.

É importante que en ámbolos dous casos coides a presentación.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Unha vez rematados os esquemas, realizaremos unha nova lectura, páxina a páxina, deténdonos nas actividades que se propoñen e mais nas ligazóns.

Pois imos alá, comezaremos coa lectura!

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0