Saltar navegación

Os odotopónimos

Por odotopónimos entendemos os nomes de lugares que fan referencia a vías, camiños, carreiros...que unen espazos entre si ou discorren por núcleos habitados. Tamén se inclúen dentro dos odotopónimos os cruces de camiños ou encrucilladas, onde antigamente soían colocarse cruceiros: grandes cruces de pedra. Do mesmo xeito, consideraremos odotopónimos os nomes de lugar que fan referencia ás pegadas que poden quedar nos camiños tralo paso dalgún vehículo ou os pasos ou accesos que nos podemos atopar nos camiños en forma de portas.

Outros odotopónimos

ACTIVIDADES

Selecciona os termos referidos ás vías de comunicación (tipos de camiños) e anota o seu significado para incluílos no documento de vocabulario

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0