Saltar navegación

Os hidrotopónimos

Se dicimos que Galicia é o país da auga, seguramente moitas persoas estariamos de acordo. Esta presenza tan abundante da auga no noso país fai tamén que sexan moitos os nomes de lugar que teñen que ver con ela.  En xeral, estes coñécense coa denominación de hidrotopónimos xa sexan de augas represadas ou de augas que corren libres, de augas que caen ou de nomes de ríos.


Outros hidrotopónimos

ACTIVIDADES

1. Para seguir completando o documento de vocabulario, busca a diferenza entre estas parellas:

lago - lagoa    //    río - ría

2. Segundo o significado dos hidrotopónimos "Ribadumia" e "Ribadamia"; cal cres que pode ser o significado de "Ribadeo" e de "Castro Ribeiras do Lea"?

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0