Saltar navegación

Os haxiotopónimos e os antrotopónimos

Denomínanse haxiotopónimos os lugares que levan o nome de santos e santas. Pola súa parte,  os antrotopónimos son topónimos que están baseados nos nomes ou apelidos dos seres humanos, nos oficios que poden desempeñar, ou ben na súa denominación xeral ou cualidades. Especialmente frecuentes son os antrotopónimos rematados en -ar, -il, -ín, , -i que soen indicar a posesión ou dominación sobre determinado territorio.

Outros haxiotopónimos e antrotopónimos

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0