Saltar navegación

Os agrotopónimos

Por agrotopónimos entendemos aqueles topónimos que deben a súa orixe ao mundo das actividades agrícolas, ás demarcacións de terreo, aos cultivos....En ocasións atopámonos agrotopónimos que recollen os distintos sistemas de cultivo que se utilizaron en Galicia a través da súa  historia como país cunha forte presenza do sector primario.

Agrotopónimos comentados

ACTIVIDADE

Selecciona, dos topónimos anteriores, aqueles que se refiran a tipos de terreo e inclúeos, cos seus significados, no documento de vocabulario. Ademais, deberás incluír a diferenza entre "agro" e "agra".

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0