Saltar navegación

E ti de onde vés sendo?

Esta unidade é unha adaptación realizada por Belén Pérez Aldariz a partir doutra que foi elaborada por Juan Carlos Montejano e Pilar Buela durante unha Licenza por formación concedida pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria ao longo do curso 14/15. 

A unidade orixinal pódese consutar en:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/espazo/repositorio/cont/e-ti-de-onde-ves-sendo

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0