Saltar navegación

Exemplos comentados

 

-EIRO/ -EIRA:

 árbore froiteira           

-IÑO/ -IÑA:

 diminutivo        

-EDO/ -EDA:

colectivo

-AL:

colectivo

-ELO / -ELA:

diminutivo

 -EIRO/ -EIRA:

 locativo                

-EIRO/ -EIRA:

 profesión

 -EDO/ -IDO:

 colectivo

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0