Saltar navegación

Actividades I

Actividade de encher espazos

Lea o parágrafo seguinte e escriba as palabras que faltan.

Os topónimos relativos ao espazo que habita o ser humano son os ecotopónimos, os odotopónimos, os haxiotopónimos e os . Os fan referencia a construcións; os   sinálannos lugares que teñen que ver con camiños ou vías de comunicación; os haxiotopónimos son lugares que se relacionan con nomes de e , é dicir teñen un motivo relixioso; pola súa parte, os fan referencia aos nomes de lugar relativos a actividades agropecuarias, sendo estas as actividades relacionadas co mundo da e a .

Habilitar JavaScript

Debes buscar no seguinte mapa dez topónimos relacionados con algún dos seguintes tipos: ecotopónimos; odotopónimos e haxiotopónimos. Sabes a que concellos pertencen os topónimos que acabas de atopar?. En que provincia galega se atopan?

Pregunta Verdadeira ou Falsa

Sinala se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas

Pregunta 1

A Cruz, Ponteareas, Pontevedra  Este topónimo corresponde ao tipo odotopónimo

Pregunta 2

Sanxenxo, Pontevedra Este nome dun concello da provincia de Pontevedra é un odotopónimo

Pregunta 3

O Campo das Bestas, Gondomar, Pontevedra  Pousada é un ecotopónimo e O Campo das Bestas un agrotopónimo

A toponimia fai referencia en moitos lugares a algún tipo de construción que tivo importancia nese territorio. Adiviña a que tipo de construción fan referencia os seguintes ecotopónimos.

Cabanelas, O Carballiño, Ourense Castelo, Ames, A Coruña O Mosteiro, Meis, Pontevedra
Paredes, Valga, Pontevedra Vilalonga, Sanxenxo, Pontevedra O Casar, O Carballiño, Ourense

Coa axuda da lupa, escolle aqueles topónimos que aparecen no mapa e sexan relativos ao tipo agrotopónimos. Investiga a que comarca galega pertencen os concellos onde están situados estes lugares. De que provincia falamos?

Á caza do ecotopónimo

Pregunta

Cal dos topónimos que aparecen na imaxe é un ecotopónimo?

Topónimos, Nigrán, Pontevedra

Respostas

O Quinteiro

Sancho

Paraviñaval

O Rial

Retroalimentación

Separa por tipo de topónimo, segundo sexan odotopónimos, agrotopónimos ou haxitotopónimos os nomes de lugar que aparecen nesta actividade.

San Bieito, Portas, Pontevedra Rúa, Ames, A Coruña Santa Mariña, Mazaricos, A Coruña
A Herdadiña, Lobios, Ourense San Roque, Nigrán, Pontevedra

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0