Saltar navegación

A toponimia noutras linguas

Vexamos por último unha pequena comparación entre a toponimia de Galicia (da que agora sabemos un pouco máis) e a toponimia doutras linguas. Tomaremos como referencia para establecer as comparacións coa toponimia galega  o castelán e o inglés.

GALEGO CASTELÁN INGLÉS

  Soto del Real

(Madrid) 

Chestnut Hill

   (Cumberland, England) 

     

Cerecedo

(León)

Cherry Tree

(Cheshire, England)

Lagos

(Málaga)

The Lake 

(Kirkcudbrightshire, Scotland)

Río de la Ribera

(Zamora)

Underriver

(Kent, England)

Ribera del Fresno  (Badajoz)

River Bank

(Cambridgeshire, England)

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0