Saltar navegación

A derivación

 

A derivación é un procedemento de formación de palabras que consiste en unir SUFIXOS  e/ou PREFIXOS a unha RAÍZ. Este procedemento é moi común na formación de topónimos. Mira estes exemplos e comenta que sufixos ves aquí:

   


Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0