Saltar navegación

A composición

 

A composición é un procedemento de formación de palabras que consiste na unión de máis dunha raíz. No caso dos topónimos, poden presentar varias formas, coma nestes exemplos:

     SUBS+ADX

     (1 palabra)

       SUBS+ADX

       (2 palabras)

   SUBS+PREP+SUBS

Licenciado baixo a Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0