Do mesmo xeito que calquera outro texto, a mensaxe que enviemos debe estar adecuada ó contexto, polo que tamén podemos falar de rexistro formal e coloquial neste tipo de comunicación.
Tendo isto en conta, relaciona cada situación comunicativa co rexistro axeitado.

Imaxe: Laura Navas Valle. CC (BY SA). commons.wikimedia.org. Actividade: Belén Pérez Aldariz