Clasifica agora as seguintes expresións en: fórmulas encabezamento/despedida formais e fórmulas encabezamento/despedida coloquiais.

Imaxes de Nemo. Dominio Público. www.pixabay.com. Actividade: Belén Pérez Aldariz