As novas tecnoloxías ofrecen moitas posibilidades de comunicación; porén, convén ter certa precaución. Comproba se tes os coñecementos básicos necesarios en canto á seguridade no seu uso.

En cada pregunta deberás seleccionar tódalas opcións que consideres.