Xunta cada definición co tipo de texto de que se trate

Anuncio
Bando
Convocatoria
Certificado
Solicitude ou instancia
Fax
Contrato
Currículo
Reclamación