Completa o currículo coas expresións da esquerda

Carné de conducir

Máster en comercio Exterior na USC

Curso práctico de bolsa

cunha duración de 200 horas

Lingua materna

nivel intermedio da EOI

Coñecemento a nivel usuario
EXEMPLO DE CURRÍCULUM CRONOLÓXICO

DATOS PERSOAIS:
Apelidos e nome: Luísa Carballiño López
Data e Lugar de Nacemento : 20-06-1984. Lugo.
Enderezo: Rúa Castelao, 43-2ºB 27002-Lugo
Teléfono: 982 000 111 - 600 111 222
Correo Electrónico: luisacarballiño@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA:
2002-2007 Licenciada en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade de Santiago de Compostela.
2007-2008

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
- , organizado pola Confederación de Empresarios de Lugo, cunha duración de 30 horas.
- Curso de contabilidade, organizado pola Confederación Intersindical Galega, .
- Xornadas "A economía hoxe", celebradas na Facultade de Economía da USC, cunha duración de 12 horas.

IDIOMAS
Inglés: Nivel alto escrito, lido e falado ().
Francés: Nivel medio escrito e lido. Nocións básicas en conversación.
Galego: .

INFORMÁTICA
.
Paquete Office, Contaplus, Internet, Correo electrónico ...

OUTROS DATOS DE INTERESE
. Dispoñibilidade de Coche
Dispoñibilidade para viaxar
Posibilidade de incorporación inmediata