TEATRO
Imaxe de OpenClips. Dominio Público. www.pixabay.com
Sopa de letras As partes do teatro A piragua (C. Pazó) Anotacións (O achado do castro) Unha casa con ruídos (B. Muñoz Saá) Vídeos promocionais
Belén Pérez Aldariz

Estas actividades forman parte dun conxunto máis amplo creado ó abeiro dunha licenza por formación, concedida para o último trimestre do curso 2014-15 (ORDE do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión)