LÍRICA
Imaxe de Coribri. Dominio Público.www.pixabay.com
Unha vez tiven un cravo Eu en ti Recursos literarios A alma é unha roseira Métrica Soneto (Darío Xohán Cabana) Romance: A lavandeira
Belén Pérez Aldariz

Estas actividades forman parte dun conxunto máis amplo creado ó abeiro dunha licenza por formación, concedida para o último trimestre do curso 2014-15 (ORDE do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión)