Le e escoita os seguintes poemas. Logo, responde as preguntas que se formulan.

Poesías: O carro (Manuel María), Deitado fronte ao mar (Celso Emilio Ferreiro), Negra sombra (Rosalía de Castro)