A LITERATURA GALEGA NA DEMOCRACIA

A resposta correcta poderá esixir marcar unha ou varias opcións

Deberás buscar a información necesaria (libros, apuntamentos, Internet)

1 / 15
  1. Sinala as obras de Euloxio Ruibal
    1. Cousas da morte
    2. Cousas da vida
    3. A fiestra valdeira
    4. Zardigot