VOCABULARIO: OS DEPORTES
Imaxe de Geralt. Dominio Público. www.pixabay.com
Imaxe / deporte Ind. / colectivo A ver se sabes! Forma correcta Clasificar Tradicionais Balóns e pelotas E isto? Sol.
Belén Pérez Aldariz.

Estas actividades forman parte dun conxunto máis amplo creado ó abeiro dunha licenza por formación, concedida para o último trimestre do curso 2014-15 (ORDE do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión)