SELECCIONAR CABELO

VOCABULARIO

CORPO HUMANO

SENTIMENTOS

Relaciona cada imaxe co sentimento que expresa