CAMPO SEMÁNTICO DOS ANIMAIS
MAMÍFEROS, PEIXES, AVES...
Clasificar Escribir o nome Unir parellas Formar femininos A lingua dos animais Ortografía Unha de refráns Sopa de letras Aforcado Xuntar parellas Adultos e crías Voando LIM de peixes Xogando cos insectos
Belén Pérez Aldariz

Estas actividades forman parte dun conxunto máis amplo creado ó abeiro dunha licenza por formación, concedida para o último trimestre do curso 2014-15 (ORDE do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión)