VOCABULARIO: PROFESIÓNS
Imaxe de ClkerFreeVectorImages (Dominio Público)
Construíndo Profesións do comercio No hospital Aforcado Oficios tradicionais: vídeos Sinónimos Emparellar Solucións
Belén Pérez Aldariz

Estas actividades forman parte dun conxunto máis amplo creado ó abeiro dunha licenza por formación, concedida para o último trimestre do curso 2014-15 (ORDE do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión)