MODALIDADES ORACIONAIS

Estas actividades forman parte dun conxunto mis amplo creado abeiro dunha licenza por formacin, concedida para o ltimo trimestre do curso 2014-15 (ORDE do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formacin para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as sas bases de concesin)