Une as oracións que teñan a mesa estrutura sintáctica (mesmas funcións na mesma orde)© Belén