Ordena as palabras segundo a estrutura sintáctica que se indica© Belén