Completa o encrucillado cos sinónimos das palabras dadas (todas están relacionadas co corpo humano e as doenzas)

1   2        3          
               
4     5        6        
               
               
               
               
           7      
         8        
   9