Clasifica as seguintes parellas de antónimos.© Belén