Actividades

LINGUA

Fai clic aquí para ir a páxina de acentuación Fai clic aquí para ir a páxina de vocabulario
Fai clic aquí para ir a páxina de clases de palabras Fai clic aquí para ir a páxina de ortografia
Fai clic aquí para ir a páxina de relacionssemanticas Fai clic aquí para ir a páxina de sintaxe
Fai clic aquí para ir a páxina de cohesión
.

belen.aldariz@gmail.com