Reescribe as oracións corrixindo os erros

- Dáme ese outro libro e colle este
- Dáme

- Todos se tiraron ó río desde ese muro, foron uns trasoutros
- Todos se tiraron ó río desde ese muro,

- O coche será de algún deles
- O coche

- Non sei en que, pero nalgo anda metido
- Non sei en que,

- Está a pensar nalguén de quen non nos quere falar.
- Está a pensar .

- Estache a mentir, el non ten carreira algunha
- Estache a mentir,

- Colle un xersei calqueira e imos
- Colle e imos

- Aquí non está, mira en outro lado
- Aquí non está,

- Non ía cun, senón con dous rapaces
- Non , senón con dous rapaces