A todos estes enunciados fáltalles un cuantificador, un ordinal ou un identificador, escribe de cal se trata.