Escribe os cuantificadores definidos e os ordinais do xeito que se indica (con letra, numeración romana ou numeración arábiga).© Belén