Actividades de Lingua Galega

Acentuación

RELACIONAR1

CLASIFICAR

COMPLETAR

SELECCIONAR

RELACIONAR 2

IMAXES 1

IMAXES 2

OCOS

REESCRIBIR ORACIÓNS

REESCRIBIR PALABRAS

belen.aldariz@gmail.com