VARIEDADES SOCIAIS: REXISTROS E NIVEIS
Imaxe de Cibercorresponsales. BY. www.flickr.com
CARACTERÍSTICAS DOS NIVEIS SOPA COMPLETAR O CADRO PREGUNTAS E RESPOSTAS TEXTO E NIVEL SITUACIÓNS COMUNICATIVAS ESCOLLER A PALABRA FÓRA COMODÍNS EXPRESIÓNS POPULARES PÁRAMO PICTURES
Belén Pérez Aldariz

Estas actividades forman parte dun conxunto máis amplo creado ó abeiro dunha licenza por formación, concedida para o último trimestre do curso 2014-15 (ORDE do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión)