HISTORIA DA LINGUA GALEGA: 1º TERZO DO S.XXSitúa o punteiro sobre os símbolos situados na barra inferior para saber que información ou actividade conteñen.

W

O

O

O

N

N

N

G

N

N