DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA
Imaxe da Administración Nacional da SS. BY SA.
Ben falado: vídeos Termos de sociolingüística Aforcado I De linguas e mapas Aforcado II Monumento e lugar A diversidade en gráficos
Belén Pérez Aldariz

Estas actividades forman parte dun conxunto máis amplo creado ó abeiro dunha licenza por formación, concedida para o último trimestre do curso 2014-15 (ORDE do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión)