VARIEDADES DIALECTAIS DA LINGUA GALEGA
GHALEGHO EU DIGO TRAZOS CONCELLOS E BLOQUES CLASIFICAR TRES TEXTOS IGUAIS? ESCOITAR A INTRUSA MAPAS
Belén Pérez Aldariz

Estas actividades forman parte dun conxunto máis amplo creado ó abeiro dunha licenza por formación, concedida para o último trimestre do curso 2014-15 (ORDE do 30 de abril de 2014 pola que se convocan licenzas por formación para o curso 2014/15 destinadas ao funcionariado docente non universitario e se aproban as súas bases de concesión)